Zasady promocji 5. butla z rabatem:

1. Promocja dotyczy wyłącznie klientów indywidualnych zamawiających gaz w dostawie bezpośredniej do domu pod numerem 19 919 lub za pośrednictwem strony zamówgaz.pl.

2. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest wypełnienie i zwrot przy dostawie, otrzymanej od kierowcy karty rabatowej z danymi osobowymi Klienta i zgodą na ich przetwarzanie, stanowiącej deklarację przystąpienia Klienta do promocji.

3. W przypadku zamówień ze strony zamówgaz.pl, deklarację i akceptację regulaminu stanowi zaznaczenie podczas składania zamówienia opcji "Akceptuję regulamin programu lojalnościowego 5. butla z rabatem".

4. Przy każdym zakupie gazu w butli 11 kg GASPOL z dostawą do domu w okresie promocji, Klient otrzymuje od dostawcy paragon, stanowiący potwierdzenie zakupu. Każdy zakup Klienta jest rejestrowany w systemie GASPOL.

5. Po zarejestrowaniu czterech zakupów na koncie Klienta w okresie trwania programu, automatycznie nalicza się rabat, który będzie udzielony przy kolejnym zakupie.

6. Rabat jest udzielany do zakupu jednej sztuki butli 11 kg GASPOL. Butla objęta rabatem nie jest wliczana do kolejnej puli rabatowej.

7. Podanie danych Klienta i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie pozwala na otrzymywanie informacji o aktualnym stanie konta Klienta i oferowanych promocjach.

8. W przypadku podejrzenia manipulowania kartami promocyjnymi dostawca może odmówić udzielenia rabatu.

9. Promocja trwa do 31.12.2018 r. Program może zostać przedłużony na kolejne okresy.

10. Administratorem Państwa danych osobowych jest GASPOL S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Aleja Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa. Ze spółką można skontaktować się także pod adresem e-mail: kontakt@gaspol.pl lub telefonicznie pod numerem: 19919. Państwa dane osobowe, będą przetwarzane przez GASPOL w celu przekazywania Państwu informacji handlowych (marketingowych) dotyczących sprzedaży gazu płynnego, w szczególności w celu realizacji Państwa uprawnień wynikających z karty rabatowej, zaś w przypadku zamówienia przez Państwa gazu – także w celu realizacji sprzedaży gazu. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest udzielona przez Państwa zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO, zaś w przypadku zawarcia  umowy sprzedaży gazu – także art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Państwa dane mogą być przekazywane do firm transportowych, zajmujących się dostawą gazu płynnego.

Państwa dane będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie, zaś po tym okresie, jeżeli została zawarta chociaż jedna umowa sprzedaży gazu, mogą być przez nas przechowywane na potrzeby ewentualnego dochodzenia roszczeń lub ustalenia zobowiązań podatkowych związanych z dokonaną na Państwa rzecz sprzedażą gazu, co do zasady nie dłużej niż przez 5 lat od końca roku, w którym cofnęliście Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych.  Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – w przypadkach prawem przewidzianych. Macie Państwo prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.